Heb je een vraag of wil je graag zo snel mogelijk starten? 06 12785564 Appen mag ook! info@you-me-care.nl

Hoe ik werk

Haptotherapie

 

Een Haptotherapeutisch traject start altijd met een kennismakingsgesprek. We bekijken dan samen of er een klik is en Haptotherapie passend bij je hulpvraag. Als je start, volgen er 4 sessies die de intakeprocedure omvatten (een sessie duurt maximaal 1 uur).

In de 1e sessie staat jouw levensverhaal centraal (we gaan in gesprek met elkaar). In de 2e sessie onderzoeken we hoe je omgaat met het innemen van ruimte via de positiebepaling en in de 3e sessie gaan we aan de slag met de aanraking. In de 4e sessie stellen we samen 3 doelen op die leidend zijn voor de rest van jouw traject en vormen een samenvatting van de eerste 3 sessies. Deze doelen komen in een behandelplan* te staan en worden regelmatig besproken om jouw voortgang te kunnen volgen. Iedere opvolgende sessie bespreken we je opgedane ervaringen: Wat heb je meegemaakt? Zijn er zaken veranderd of juist niet? Past de hulp je nog of moet er iets aangepast worden?

Concreet bestaat iedere sessie uit (een van) de volgende onderdelen: 

  • Het gesprek
  • De positiebepaling: Je leert in deze situaties hoe je letterlijk je plek inneemt en hoe dit voelt. We werken in de ruimte en met materialen (bijvoorbeeld een grote bal of wiebelplank).
  • De aanraking: Hoe is het als de ander je aanraakt, heel dichtbij komt? Dit gebeurt door fysieke aanraking van je rug, armen of benen. 

Of de positiebepaling of de aanraking plaats vindt, hangt af van het moment. Soms kan een aanraking van belang zijn, soms juist een positiebepaling. De tijd tussen de sessies in, is de periode waarin je ontwikkeling in beweging is en zichtbaar wordt. Het is daarom van belang om ook buiten de sessies om bezig te zijn met wat je leert. 

*Het behandelplan is een strikt persoonlijk, digitaal, document. Lees de voorwaarden voor meer details. 

 

Begeleiding

Een begeleidingstraject (PGB) start met het bepalen van je hulpvragen en doelen, die ik verwerk in een plan van aanpak. Hierbij stel ik jou, je leefomgeving en samenwerking centraal. Hoe ga je met elkaar om en hoe vind je steun bij de ander? Hoe kun je zelf grip leren krijgen op je situatie zonder dat je je helemaal afhankelijk opstelt van de ander?

Ik ga daarbij uit van je mogelijkheden en hoe je deze kunt benutten. Vaak weet je veel meer dan je denkt en heb je alleen een zet(je) nodig om verder te komen! Je doelen evalueren we regelmatig en stellen deze zo nodig bij.
Tijdens de begeleidingsmomenten gaan we aan de slag door middel van een gesprek of een actie:
In een gesprek kijken we bijvoorbeeld naar: Hoe gaat het? Welke taken mogen opgepakt worden?
Vervolgens zetten we acties uit. Hierbij komen we samen in beweging om deze taken uit te voeren.

Meestal vinden deze begeleidingsafspraken wekelijks-of 2 wekelijks plaats. We bekijken steeds samen hoe lang we in gesprek moeten zijn en hoe lang we nodig hebben  om taken op te pakken.

Na enkele maanden evalueren we jouw doelen en stellen deze bij zodra ze behaald zijn op niet meer van toepassing zijn.