Voor al je vragen: 06 12785564 (ook per app) info@you-me-care.nl

Haptonomie

De gevoelsleer

Wat is Haptonomie?

Haptotherapie is een psychosociale therapeutische werkvorm die gebaseerd is op de Haptonomie (1950, Frans Veldman). De Haptonomie is ontstaan vanuit de fysiotherapie en staat in de kern voor: Ik voel je aan en ik raak je aan.
De Haptonomie is gebaseerd op de Griekse woorden ‘hapsis’ (tasten, voelen) en ‘nomos’ (normen, regels) en draagt een bepaalde mensvisie uit. Dit is een doordachte en samenhangende voorstelling van wat het betekent om mens te zijn en hoe je als mens met anderen samenleeft.

Geschiedenis van Haptonomie

Grondlegger Frans Veldman verdiepte zich in deze mensvisie en manier van samenleven. Hij ontdekte dat zijn patiënten sneller en beter herstelden van blessures, zodra hij hen bij een behandeling menselijk (open, nieuwsgierig en holistisch) benaderde. Hij merkte dat zijn patiënten zich gezien en gehoord voelden, omdat hij hen vragen stelde en met warmte (affectief) aanraakte. Door zijn betrokken manier van handelen stelden zijn patiënten zich veel meer open voor zijn aanbod dan wanneer hij hen een snelle en effectieve behandeling gaf. Frans Veldman had bij deze manier van behandelen niet alleen aandacht voor bijvoorbeeld de geblesseerde arm, maar ook voor de rest van het lichaam. Het verhaal van de patiënt die met deze pijnlijke arm verbonden was. Dit leerde hem veel over hoe mensen met pijn en last omgaan. Wat de effecten hiervan zijn en wat dit voor gevolgen heeft voor onze samenleving.

Haptonomie in het hier en nu

Vertaalt naar het hier en nu kan ik me voorstellen dat je tijdens het lezen van deze tekst denkt: ‘Moet je elkaar gaan aanraken om een goed mens te zijn en om prettig samen te kunnen leven’? Het antwoord op die vraag is zowel ja als nee. Zolang jij en de ander dit prettig vinden wel, anders zou ik het niet doen. Binnen de Haptonomie gaat het vooral over het hebben van een vriendelijke, open en tevens kritische houding ten opzichte van jezelf en je omgeving. Om deze houding te kunnen ontwikkelen, heb je de bevestigende bewuste aandacht en affectieve aanraking nodig. Je leert door de bevestiging van de ander dat je belangrijk bent en dat er aandacht is voor jouw behoeften en wensen. Maar ook dat er grenzen zijn. Vandaar dat deze thema’s binnen een Haptotherapeutisch traject een belangrijke rol spelen en dus allemaal aan bod komen.